Projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finiansuojamas projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0004 „Pažink Lietuvos regionus iš arčiau“

Projekto tikslas - gerinti Utenos miesto jaunimo laisvalaikį per sociokultūrines veiklas, suteikiant galimybę pažinti Lietuvos regionus.

Projekto veiklos:
1. „Tu ne vienas“. Projekto metu bus atrinkta 10 savanorių, kurie dalyvaus projekto veiklose. Savanoriškos veiklos skatinimas yra vienas iš projekto uždavinių.
2. „Pažink Lietuvą“. Projekto metu vaikai ir jaunimas bus supažindinami su 5 Lietuvos regionais (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva) per to krašto kultūrą, kulinarinį paveldą, gamtinį ir aktyvų turizmą). Tai 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos po minėtus regionus.
3. Draugystės erdvė „Mums gera kartu“. Bendruomeniškumo skatinimas per sociokultūrines veiklas.

Projekto rezultatai:
1. Suorganizuotos 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos į 5 Lietuvos regionus (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva);
2. Bendruomeniškumo ugdymas per organizuotas sociokultūrines veiklas žaidžiant stalo žaidimus ir kuriant filmą.
3. 40 tikslinės grupės vaikų ir jaunuolių, bei 10 savanorių dalyvaus „Pažink Lietuvą“ veikloje.
4. 20 tikslinės grupės vaikų ir jaunuolių dalyvaus Draugystės erdvė „Mums gera kartu“ veikloje.
5. Video filmo „Mums gera kartu“ kūrime dalyvaus 10 tikslinės grupės dalyvių.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-08-05;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-11-05.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo.
Projekto vykdytojas:

www.esinvesticijos.lt